Reference

• PROJEKTOVANJE
  - VISOKOGRADNJA
     -- STAMBENI OBJEKTI
     -- INDUSTRIJSKI I POLJOPRIVEDNI OBJEKTI
     -- JAVNI OBJEKTI
         --- POSLOVNI OBJEKTI
         --- NAPLATNE STANICE
         --- TRŽNI CENTRI
         --- HOTELI
         --- KULTURNO-OBRAZOVNE USTANOVE
         --- OBJEKTI OD IZUZETNOG ZNAČAJA
      -- SAKRALNI OBJEKTI
      -- PARTERNO UREĐENJE
      -- GRANIČNI PRELAZI I ROBNO CAR. TER.
      -- ENTERIJER
  - NISKOGRADNJA
  - INSTALACIJE
     -- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
     -- ELEKTRO INSTALACIJE
     -- MAŠINSKE INSTALACIJE
  - TEHNIČKA KONTROLA

• LEGALIZACIJA
• ZAŠTITA OD POŽARA
• IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA
• STRUČNI NADZOR
• TEHNIČKI PREGLEDI
• IZRADA URBANISTIČKO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Stanovi

PRODAJA I IZGRADNJAVIŠE!

elektro instalacijeDekorativno osvetljenje Kapetan-Mišinog zdanja


 

Spisak značajnijih projekata iz ove oblasti izrađenih u proteklom periodu čine:

- SADRŽAJI KOMPLEKSA CARINARNICE UŽICE,

- REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA GENERALNE DIREKCIJE, NOVI BEOGRAD, JP SRBIJA ŠUME,

- NN MREŽA SA JAVNOM RASVETOM U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA DRUGOG REDA (R-109), U INĐIJI,

- SISTEM ZA DOJAVU POŽARA ZA OBJEKAT PORESKE UPRAVE, FILIJALA BAČKA TOPOLA,

- OSVETLJENJE NA MOSTU U NOVOM KNEŽEVCU,

- JAVNO OSVETLJENJE BULEVARA KRALJA PETRA I U NOVOM SADU,

- POVEZIVANJE U SISTEM BUNARA B1, B2, B3 I B4 U KRUGU FABRIKE "SOJAPROTEIN" AD U BEČEJU,

- REKONSTRUKCIJA DALEKOVODA 35kV : NKV 365 - NKV 327 - SM 2168 - ŽELEZNIK OGRANAK,

- JAVNO OSVETLJENJE BULEVARA EVROPE U NOVOM SADU,

- SADRŽAJI KOMPLEKSA ROBNO CARINSKOG TERMINALA CARINSKE ISPOSTAVE KRUŠEVAC,

- SANACIJA OBJEKTA GALERIJE SLIKA "SAVA ŠUMANOVIĆ" U ŠIDU,

- JAVNO OSVETLJENJE SOMBORSKOG BULEVARA U NOVOM SADU,

- SADRŽAJI KOMPLEKSA ROBNOCARINSKOG TERMINALA CARINARNICE ŠABAC,

- REKONSTRUKCIJA ULICE ŠKOLSKE U INĐIJI,

- REKONSTRUKCIJA ULICE ŽELEZNIČKE U INĐIJI,

- JAVNO OSVETLJENJE LIMANSKOG PARKA U NOVOM SADU,

- SADRŽAJI KOMPLEKSA ROBNOCARINSKOG TERMINALA CARINARNICE SOMBOR,

- INFRASTRUKTURNA MREŽA ZA INDUSTRIJSKU ZONU BAČKI PETROVAC,

- UREĐENJE CENTRALNOG TRGA U RUMI,

- KABLOVSKI VOD 20kV, MBTS”RADNA ZONA-SEVER” 20(10)/0,4kV 2x630kVA I MBTS “MOTEL” 20(10)/0,4kV 1x630kVA NA LOKACIJI PRIVREDNO-RADNE ZONE SEVER U SREMSKOJ MITROVICI,

- DEKORATIVNO I JAVNO OSVETLJENJE PLATOA OKO HRAMA ĆIRILA I METODIJA U NOVOM SADU,

- DEKORATIVNO OSVETLJENJE KAPETAN MIŠINOG ZDANJA U BEOGRADU,

- SANACIJA OSNOVNE ŠKOLE "SVETOZAR MARKOVIĆ" U BEOGRADU,

- DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT U ATC"BEŽANIJA" NOVI BEOGRAD - TELEKOM,

- DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT NA OBJEKTU “MAKIŠ“ - TELEKOM.