Reference

• PROJEKTOVANJE
  - VISOKOGRADNJA
     -- STAMBENI OBJEKTI
     -- INDUSTRIJSKI I POLJOPRIVEDNI OBJEKTI
     -- JAVNI OBJEKTI
         --- POSLOVNI OBJEKTI
         --- NAPLATNE STANICE
         --- TRŽNI CENTRI
         --- HOTELI
         --- KULTURNO-OBRAZOVNE USTANOVE
         --- OBJEKTI OD IZUZETNOG ZNAČAJA
      -- SAKRALNI OBJEKTI
      -- PARTERNO UREĐENJE
      -- GRANIČNI PRELAZI I ROBNO CAR. TER.
      -- ENTERIJER
  - NISKOGRADNJA
  - INSTALACIJE
     -- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
     -- ELEKTRO INSTALACIJE
     -- MAŠINSKE INSTALACIJE
  - TEHNIČKA KONTROLA

• LEGALIZACIJA
• ZAŠTITA OD POŽARA
• IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA
• STRUČNI NADZOR
• TEHNIČKI PREGLEDI
• IZRADA URBANISTIČKO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Stanovi

PRODAJA I IZGRADNJAVIŠE!

Objekti od izuzetnog značajaGalerija "Sava Šumanović" u Šidu


 

-Idejni i glavni projekat krovnog svetlarnika, uređenja drugog sprata sa izgradnjom lifta u zgradi Skupštine AP Vojvodine, Novi Sad Republika Srbija Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa Novi Sad

-Glavni projekat za četiri portirnice unutar zgrade Skupštine APV Novi Sad, Republika Srbija Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa Novi Sad

-Glavni projekat objekta C2-depo slika u galeriji "Sava Šumanović" u Šidu

-Projektna dokumentacija za sanaciju objekata A, C1 i veznog hodnika i parternog uređenja sa infrastrukturom u kompleksu Galerije slika "Sava Šumanović"

-Nadogradnja krovne konstrukcije za objekat C-1, kompleks "Sava Šumanović" ŠidSkupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad