Reference

• PROJEKTOVANJE
  - VISOKOGRADNJA
     -- STAMBENI OBJEKTI
     -- INDUSTRIJSKI I POLJOPRIVEDNI OBJEKTI
     -- JAVNI OBJEKTI
         --- POSLOVNI OBJEKTI
         --- NAPLATNE STANICE
         --- TRŽNI CENTRI
         --- HOTELI
         --- KULTURNO-OBRAZOVNE USTANOVE
         --- OBJEKTI OD IZUZETNOG ZNAČAJA
      -- SAKRALNI OBJEKTI
      -- PARTERNO UREĐENJE
      -- GRANIČNI PRELAZI I ROBNO CAR. TER.
      -- ENTERIJER
  - NISKOGRADNJA
  - INSTALACIJE
     -- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
     -- ELEKTRO INSTALACIJE
     -- MAŠINSKE INSTALACIJE
  - TEHNIČKA KONTROLA

• LEGALIZACIJA
• ZAŠTITA OD POŽARA
• IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA
• STRUČNI NADZOR
• TEHNIČKI PREGLEDI
• IZRADA URBANISTIČKO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Stanovi

PRODAJA I IZGRADNJAVIŠE!

Parterno uređenjeFontana Mike Alasa u Beogradu


 

-Javno osvetljenje i urbani mobilijar u zoni raskrsnice u Staroj Pazovi-JP Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova

-Glavni projekat sanacije česme Lavić na Kalemegdanu, opština Stari Grad Beograd "Gradska uprava grada Beograda,Sekretarijat za komunalne i stambene poslove"

-Glavni projekat uređenja malih urbanih celina na teritoriji grada Novog Sada, JP "Zavod za izgradnju grada"

-Glavni projekat za sanaciju fontane u naselju Mike Alasa, Beograd, Gradska uprava grada Beograda

-Glavni projekat sanacije fontane ispred svečanog ulaza u objekat A "Sava centar", Beograd, Gradska uprava grada Beograda Sekretarijat za komunalne i stambene poslove

-Glavni projekat fontane "MLADOST" N.B. Novi Beograd, Sekretarijat za kom. i stamb. Poslove

-Glavni projekat fontane "VODONOŠA" N.B. narodnog heroja, Novi Beograd, Sekretarijat za kom. i stamb. Poslove

-Sanacija česme kralja Aleksandra Karađorđevića, Lisičiji potok, Beograd, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, Grad Beograd, gradska uprava

-Idejni i Glavni projekat uređenja centralnog trga u Rumi - JP za građevinsko zemljište, Opštine Ruma

-Idejni i Glavni projekat uređenja centralnog trga u Rumi uličnog dela fasada - JP za građevinsko zemljište, Opštine Ruma

-Glavni projekat parternog uređenjaa centralnog trga sa prelaznim putem na Novom Groblju u Starim Banovcima, "Gea Plan" JP za građevinsko zemljište Stara Pazova

-Sportski tereni Naselje G3,JP za građevinsko zemljište opštine Šid

-Glavni arhitetonski i građevinski projekat-Letnja pozornica u Inđij

-Glavni projekat bazena blok G3 u Šidu

-Glavni projekat Trga Nikole Pašića u Sremskoj Mitrovici, JP za građevinsko zemljište Sremska Mitrovica


   
Fontana ispred Sava Centra u Beogradu     Bazeni u Šidu
       
   
Kružni tok u Sremskoj Mitrovici     Raskrsnica u Staroj Pazovi
       Centralni trg u Rumi