elektro instalacije


  ELEKTRO INSTALACIJE

  U svakodnevnom životu koristimo električnu energiju, bilo u svojim domovima bilo na radnim mestima. Kada se radi o elektroenergetskim objektima potrebnim za funkcionisanje jednog grada ili kada se radi o industriji, jasno je da se projektovanju elektroenergetske infrastrukture mora posvetiti velika pažnja. Međutim i kod objekata bilo koje druge namene, projektovanju električnih instalacija mora se ozbiljno pristupiti da bi se korisniku omogućilo korišćenje električne energije što je moguće funkcionalnije i komfornije.

Ne treba zanemariti ni estetsku dimenziju pri upotrebi električne energije, jer dobro projektovano i izvedeno osvetljenje može potpuno promeniti izgled nekog objekta.
Koristeći savremena saznanja i tehnološke inovacije iz oblasti elektrotehnike, elektroenergetike i elektronike, odeljenje za električne instalacije se bavi projektovanjem svih vrsta elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona, upravljanjem elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija i projektovanjem telekomunikacionih mreža i sistema. U procesu projektovanja primenjuju se savremene računske metode i softvera. Oprema koja se implementira u projektnim rešenjima je visokog kvaliteta i odgovara važećim zakonskim propisima i standardim za ovu oblast sa posebnim akcentom na racionalnu potrošnju i potpunu bezbednost i zaštitu budućih korisnika.

U ovom odeljenju ima dva zaposlena i to:
- dva diplomirana elektro inženjera.

Spisak značajnijih projekata iz ove oblasti izrađenih u proteklom periodu čine:

- SADRŽAJI KOMPLEKSA CARINARNICE UŽICE,


- REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA GENERALNE DIREKCIJE, NOVI BEOGRAD, JP SRBIJA ŠUME,

- NN MREŽA SA JAVNOM RASVETOM U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA DRUGOG REDA (R-109), U INĐIJI,

- SISTEM ZA DOJAVU POŽARA ZA OBJEKAT PORESKE UPRAVE, FILIJALA BAČKA TOPOLA,

- OSVETLJENJE NA MOSTU U NOVOM KNEŽEVCU,

- JAVNO OSVETLJENJE BULEVARA KRALJA PETRA I U NOVOM SADU,

- POVEZIVANJE U SISTEM BUNARA B1, B2, B3 I B4 U KRUGU FABRIKE "SOJAPROTEIN" AD U BEČEJU,

- REKONSTRUKCIJA DALEKOVODA 35kV : NKV 365 - NKV 327 - SM 2168 - ŽELEZNIK OGRANAK,

- JAVNO OSVETLJENJE BULEVARA EVROPE U NOVOM SADU,

- SADRŽAJI KOMPLEKSA ROBNO CARINSKOG TERMINALA CARINSKE ISPOSTAVE KRUŠEVAC,

- SANACIJA OBJEKTA GALERIJE SLIKA "SAVA ŠUMANOVIĆ" U ŠIDU,

- JAVNO OSVETLJENJE SOMBORSKOG BULEVARA U NOVOM SADU,

- SADRŽAJI KOMPLEKSA ROBNOCARINSKOG TERMINALA CARINARNICE ŠABAC,

- REKONSTRUKCIJA ULICE ŠKOLSKE U INĐIJI,

- REKONSTRUKCIJA ULICE ŽELEZNIČKE U INĐIJI,

- JAVNO OSVETLJENJE LIMANSKOG PARKA U NOVOM SADU,

- SADRŽAJI KOMPLEKSA ROBNOCARINSKOG TERMINALA CARINARNICE SOMBOR,

- INFRASTRUKTURNA MREŽA ZA INDUSTRIJSKU ZONU BAČKI PETROVAC,

- UREĐENJE CENTRALNOG TRGA U RUMI,

- KABLOVSKI VOD 20kV, MBTS”RADNA ZONA-SEVER” 20(10)/0,4kV 2x630kVA I MBTS “MOTEL” 20(10)/0,4kV 1x630kVA NA LOKACIJI PRIVREDNO-RADNE ZONE SEVER U SREMSKOJ MITROVICI,

- DEKORATIVNO I JAVNO OSVETLJENJE PLATOA OKO HRAMA ĆIRILA I METODIJA U NOVOM SADU,

- DEKORATIVNO OSVETLJENJE KAPETAN MIŠINOG ZDANJA U BEOGRADU,

- SANACIJA OSNOVNE ŠKOLE "SVETOZAR MARKOVIĆ" U BEOGRADU,

- DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT U ATC"BEŽANIJA" NOVI BEOGRAD - TELEKOM,

- DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT NA OBJEKTU “MAKIŠ“ - TELEKOM.